Azuurwaterjuffer

Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella - mannetje

parend koppel

  • Onderorde: juffers – Zygoptera;
  • Familie: waterjuffers – Coenagrionidae;
  • Afmeting: 33 – 35 mm;
  • Levenscyclus: de larven overwinteren een of twee winters. Uitsluipen: mei-augustus, met piek in juni/juli;
  • Biotoop: stilstaand en zwak stromend water op zandbodem, bij voorkeur met waterplanten;
  • Vliegtijd: begin mei tot september, talrijk van half mei tot eind juli;
  • Gedrag: de eitjes worden in tandem afgezet, vaak in groepjes van de azuurwaterjuffer. Hiervoor worden meestal drijvende planten gebruikt. De imago’s zijn direct bij het voortplantingswater te vinden of binnen enkele tientallen meters, meestal in de kruidenvegetatie. Op golfbaan Anderstein bestaat op de Vallei-lus de meeste kans om de soort waar te nemen;
  • Voorkomen: in heel Nederland, maar vooral op de hoge zandgronden. Zeer algemeen.