Zwartsprietdikkopje

Zwartsprietdikkopje - Thymelicus lineola

• Familie: dikkopjes – Hesperiidae
• Afmeting: 22 – 26 mm;
• Levenscyclus: rups vanaf half april tot half juli. De soort overwintert als ei;
• Vliegtijd: eind juni-eind augustus in een generatie;
• Gedrag: Mannetjes worden vaker drinkend bij modderpoelen of waterkanten waargenomen. Vrouwtjes zonnen meer dan mannetjes. De mannetjes houden laag boven de vegetatie patrouillevluchten;
• Biotoop: vaak langs bosranden. Grasland met overjarige grassen en nectarrijke kruiden. De vlinder kan op golfbaan Anderstein op vooral de Vallei-lus worden waargenomen. Bij voorbeeld bij de tee-box van hole Vallei-3;
• Waardplant: diverse grassoorten, waaronder kropaar;
• Voorkomen: een algemene standvlinder, die vrijwel over het hele land voorkomt. Wat minder in het rivierengebied.