Weidebeekjuffer

Weidebeekjuffer - Calopteryx splendens

Vrouwtje

  • Onderorde: beekjuffers – Calopterygidae;
  • Familie: waterjuffers – Coenagrionidae;
  • Afmeting: 45 – 48 mm;
  • Levenscyclus: de larven overwinteren een of twee winters. Uitsluipen: begin mei-half augustus;
  • Biotoop: zonnig en stromend;
  • Vliegtijd: begin mei tot september, talrijk van midden juni tot eind juli.
  • Gedrag: de eitjes worden onder water in planten afgezet, waarbij het vrouwtje soms helemaal onder water verdwijnt. Mannetjes bezetten uitkijkplaatsen op oeverplanten. Andere mannetjes worden, soms na minutenlange schijngevechten in de lucht, verjaagd. Vrouwtjes worden direct in een baltsvlucht achtervolgd. Op golfbaan Anderstein bestaat op de Vallei-lus de meeste kans om de soort waar te nemen;
  • Voorkomen: Sinds het einde van de vorige eeuw, sterke toename in Nederland. Algemeen