Tweekleurige uil (rups)

Tweekleurige uil (rups) - Hecatera bicolorata

  • Familie: uilen – Noctuidae;
  • Afmeting: spanwijdte 13 – 15 mm;
  • Levenscyclus: rups: juni – oktober. De soort overwintert als pop in een spinsel in de grond;
  • Vliegtijd: eind mei – half september in één, soms twee generaties;
  • Gedrag: Overdag zijn ze vaak rustend aan te treffen op onder andere slangenkruid. Zijn ’s nachts actief en bezoeken bloemen. Komen op het kunstlicht af;
  • Biotoop: vooral duinen en ruige graslanden;
  • Waardplant: grote brandnetel;
  • Voorkomen: een vrij algemene nachtvlinder, die in het gehele land kan worden waargenomen.