Vroege glazenmaker

Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles

  • Onderorde: echte libellen – Anisoptera;
  • Familie: glazenmakers – Aeshnidae;
  • Afmeting: 62 – 66 mm;
  • Levenscyclus: de larven overwinteren een of twee winters. Uitsluipen: eind aprili-eind juli, met piek in half mei/half juni;
  • Biotoop: schoon stilstaand water met rijke vegetatie;
  • Vliegtijd: eind april tot eind augustus, talrijk van eind mei tot half juli;
  • Gedrag: de eitjes worden solitair afgezet in levende of dode plantendelen. Jonge imago’s kunnen ver van het voortplantingswater, vooral langs bosranden, worden aangetroffen. Op golfbaan Anderstein bestaat op de Vallei-lus de meeste kans om de soort waar te nemen. Bij voorbeeld bij het water voor de green op hole Vallei-5;
  • Voorkomen: sterke toename in Nederland sinds begin deze eeuw. Vrij algemeen.