Viervlek

Viervlek - Coenagrion puella

  • Onderorde: echte libellen – Anisoptera;
  • Familie: korenbouten – Libellulidae;
  • Afmeting: 40 – 48 mm;
  • Levenscyclus: de larven overwinteren twee of drie winters. Uitsluipen: eind april tot half juli;
  • Biotoop: stilstaand water, bij voorkeur flink begroeid;
  • Vliegtijd: eind april tot begin september;
  • Gedrag: de eitjes worden door het vrouwtje in ondiep water afgezet, waarbij ze beschermd wordt door het mannetje. Jonge imago’s zijn te vinden bij het voortplantingswater. Geslachtsrijpe mannetjes vertonen territoriaal gedrag langs de waterkant. Ze zitten op uitkijkposten, maken korte vluchten waarbij ze andere mannetjes verjagen en vrouwtjes grijpen voor de paring. Op golfbaan Anderstein bestaat de Heide- en Heuvelrug-lus de meeste kans om de soort waar te nemen;
  • Voorkomen: in heel Nederland. Zeer algemeen.