Venwitsnuitlibel

Venwitsnuitlibel - Leucorrhinia dubia

  • Onderorde: echte libellen – Anisoptera;
  • Familie: korenbouten – Libellulidae;
  • Afmeting: 31 – 36 mm;
  • Levenscyclus: de larven overwinteren twee of drie winters. Uitsluipen: eind april tot half juli;
  • Biotoop: venen, vijvers en meren, meestal zuur. Vaak in bossen. Larven gevoelig voor predatie door vissen;
  • Vliegtijd: half april tot begin september;
  • Gedrag: de eitjes worden door het vrouwtje afgezet in ondiep water of in pollen drijvend veenmos. Hierbij wordt ze meestal beschermd tegen andere mannetjes, door het mannetje dat boven het vrouwtje vliegt. Jonge imago’s zijn te vinden bij het voortplantingswater. Geslachtsrijpe mannetjes vliegen in een dansende vlucht boven het water of in de omgeving daarvan. De libel zit veel op de grond tussen dichte vegetatie. Op golfbaan Anderstein bestaat bij de poel van hole Heuvelrug-6 de meeste kans om de soort waar te nemen;
  • Voorkomen: zeldzaam. Rode lijst.