Tengere pantserjuffer

Tengere pantserjuffer - Coenagrion puella - mannetje

vrouwtje

  • Onderorde: juffers – Zygoptera;
  • Familie: pantserjuffers – Lestidae;
  • Afmeting: 30 – 39 mm;
  • Levenscyclus: de eitjes overwinteren. Uitsluipen: eind juni -augustus;
  • Biotoop: regelmatig opdrogende ondiep water met riet vegetatie;
  • Vliegtijd: eind juni tot eind oktober, talrijk van half juli tot half september;
  • Gedrag: de eitjes worden boven de waterspiegel afgezet op moeras- en oeverplanten. De Tengere Pantserjuffer is vaak te vinden in kniehoge vegetatie van b.v. Pijpenstrootje of Pitrus. Op golfbaan Anderstein bestaat op de Heide-lus de meeste kans om de soort waar te nemen. Bij voorbeeld bij de tee-box van hole Heide-4;
  • Voorkomen: de soort neemt t.g.v. de klimaatverandering sterk toe in heel Nederland. Vrij algemeen.