Sint-Jacobsvlinder

Sint-Jacobsvlinder - Tyria jacobaeae

 

 

Rups

  • Familie: spinneruilen – Erebidae;
  • Afmeting: spanwijdte 32 – 42 mm;
  • Levenscyclus: rups: juli – september. De soort overwintert als pop in een cocon in de grond;
  • Vliegtijd: begin april – half augustus in één generatie. De periode waarin de vlinders uitkomen is vrij lang, zodat vlinders en rupsen tegelijk kunnen voorkomen;
  • Gedrag: De vlinders vliegen overdag en zijn gemakkelijk te verstoren. Komen in het duister op het licht af;
  • Biotoop: duinen en heiden. Maar ook andere open plaatsen, zoals bosranden;
  • Waardplant: jacobskruiskruid en andere kruiskruidsoorten;
  • Voorkomen: een zeer algemene nachtvlinder, die overal kan worden waargenomen.