Lieveling

Lieveling - Timandra comae

  • Familie: spanners – geometridae;
  • Afmeting: spanwijdte 15 – 18 mm;
  • Levenscyclus: rups: het hele jaar waar te nemen. De rups overwintert en verpopt zich in het voorjaar in de stooisellaag;
  • Vliegtijd: begin mei – eind september in twee, meestal drie generaties;
  • Gedrag: de vlinders worden overdag vaak opgejaagd uit lage vegetatie. Komen in het duister op het licht af;
  • Biotoop: allerlei vochtige plaatsen met weelderige kruidenrijke vegetatie;
  • Waardplant: zuring en duizendknoop;
  • Voorkomen: zeer algemeen in het hele land.