Ringslang

Ringslang - Natrix helvetica

  • Onderorde: slangen – Zygoptera;
  • Familie: waterslangen – Coenagrionidae;
  • Afmeting: een lengte van mannetjes maximaal 1 meter, vrouwtjes maximaal 1,30 m;
  • Levenscyclus: in maart ontwaakt de ringslang uit de winterslaap. De paring vindt plaats in april. In juni en juli legt het vrouwtje 10 tot 40 eieren. In deze periode worden vaak veel ringslangen gezien. Dit zijn meestal de vrouwtjes, die op zoek zijn naar een geschikte broeihoop. Na 8-10 weken komen de jonge slangetjes uit het ei. Ze zijn dan 16 cm lang, wegen 5 gram en lijken op een grote regenworm. De jonge slangentjes vervellen tijdens hun ontwikkeling regelmatig, de eerste keer al na een week. De juvenielen hebben nog niet de ademhalingstechniek om te kunnen zwemmen en gaan vaak al meteen in winterslaap. Binnen 3-4 jaar groeien de slangen tot een lengte van 50-60 cm. Ringslangen kunnen ongeveer 20 jaar oud worden;
  • Gedrag: ringslangen zijn koudbloedige dieren en liggen vaak in de buurt van water te zonnen om warm te worden. Ons klimaat is eigenlijk te koud voor de voortplanting van ringslangen. Door gebruik te maken van broeihopen, die op zonnige plaatsen liggen, kunnen de eieren zich toch ontwikkelen. Een volwassen slang eet voornamelijk kikkers, padden, salamanders en soms visjes en muizen. De ringslang wordt gegeten door de rat, egel, vos, blauwe reiger, buizerd en nog andere roofdieren. Als een ringslang wordt bedreigd zal hij hard gaan sissen, dreigen en een schijnaanval uitvoeren. Wanneer de slang door heeft dat dit geen succes heeft, zal de slang zich schijndood houden. Hij draait zich in kronkels op zijn rug, laat de bek open hangen met de tong eruit en draait de pupillen weg. Ook smeert de slang de belager onder met een extreem stinkende substantie. Een ringslang is niet giftig en bijt zelfs niet als hij gevangen wordt;
  • Biotoop: waterrijk habitat, veelal op zandgronden, met struweel en takkenbossen om te overwinteren en rustige open plekken om te kunnen zonnen. Op golfbaan Anderstein kan de ringslang op enkele plekken worden aangetroffen. De meeste kans daarop bestaat bij het water naast de tee-box van hole Vallei-7;
  • Voorkomen: in Nederland is de ringslang een zeldzame soort, die op de Rode Lijst staat.