Kolibrievlinder

Kolibrievlinder - Macroglossum stellatar

  • Familie: pijlstaarten – Sphingidae;
  • Afmeting: spanwijdte 36 – 50 mm;
  • Levenscyclus: rups: mei-oktober. De rups verpopt zich in een cocon dicht bij de grond of tussen bladeren;
  • Vliegtijd: deze trekvlinder kan tussen februari en november worden waargenomen;
  • Gedrag: De kolibrievlinder trekt ieder jaar vanuit het zuiden naar onze streek, om voort te planten. Enkele van de bij ons uitgeslopen vlinders trekken weer naar het zuiden. Andere proberen bij ons te overleven, wat veelal niet lukt en gaan dood. De vlinders vliegen meestal overdag, maar worden ook in de schemering of in het donker waargenomen;
  • Biotoop: vrijwel alle biotopen. Ook tuinen;
  • Waardplant: walstrosoorten;
  • Voorkomen: een zeer algemene trekvlinder, die overal in wisselende aantallen kan worden waargenomen.