Langpootmug(kool)

Langpootmug(kool) - Tipula oleracea

  • Orde: vliegen en muggen – Diptera;
  • Familie: Langpootmuggen – Tipulidae
  • Geslacht: Tipula;
  • Lengte: 50 mm;
  • Activiteit: april – oktober;
  • Biotoop: vaak op open terrein en grasvelden;
  • Voorkomen: zeer algemeen;
  • Algemeen: het vrouwtje heeft een spits toelopend achterlijf met een scherpe legboor. Met deze legboor worden de eitjes loodrecht in de grond “geprikt”. De legboor is geen angel. Het vrouwtje kan dus niet steken. De larve (emelt) is grijs en leeft van planten, zoals gras. Achteraan het achterlijf heeft de larve ademhalingsopeningen. Er zijn twee generaties per jaar. De langpootmug is voor de mens totaal ongevaarlijk. Veel muggen worden uit onwetendheid door de mens gedood. Het dier wordt aangetrokken door licht en komt dus gemakkelijk woningen binnen.