Klein geaderd witje

Klein geaderd witje -

• Familie: witjes – Pieridae;
• Afmeting: 40 – 45 mm;
• Levenscyclus: rups vanaf half mei tot begin juli en begin augustus tot begin oktober. De soort overwintert als pop;
• Vliegtijd: begin april – begin juni en eind juni – september in drie generaties. De tweede en derde generatie overlappen elkaar;
• Gedrag: in tegenstelling tot de andere twee witjes maken de rupsen van het Klein Geaderd Witje niet of nauwelijks gebruik van cultuurplanten;
• Biotoop: vooral vochtige terreinen, weilanden, langs bosranden. De vlinder kan op golfbaan Anderstein op alle lussen worden waargenomen. Bijvoorbeeld bij de tee-box van hole Heide-8 ;
• Waardplant: op veel kruisbloemigen, met name look-zonder-look en pinksterbloem;
• Voorkomen: een algemene standvlinder, die over het hele land voorkomt.