Gewone pantserjuffer

Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa - mannetje

vrouwtje

  • Onderorde: juffers – Zygoptera;
  • Familie: pantserjuffers – Lestidae;
  • Afmeting: 35 – 39 mm;
  • Levenscyclus: de eitjes overwinteren. Uitsluipen: half mei- eind augustus;
  • Biotoop: stilstaand water met rijke vegetatie van riet of ander gras;
  • Vliegtijd: half mei tot half oktober, talrijk van juli tot eind augustus;
  • Gedrag: de eitjes worden boven waterspiegel afgezet op levende moeras- en oeverplanten. Evenals alle andere pantserjuffers, is de soort vaak te vinden in kniehoge vegetatie van b.v. pijpenstrootje of pitrus. Op golfbaan Anderstein bestaat op de Heide-/Heuvelrug-lus de meeste kans om de soort waar te nemen. Bijvoorbeeld bij tee-box van hole Heide-4;
  • Voorkomen: in heel Nederland, minder op de zeekleigronden. Zeer algemeen.