Gewone oeverlibel

Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum - mannetje

vrouwtje

  • Onderorde: echte libellen – Anisoptera;
  • Familie: korenbouten – Libellulidae;
  • Afmeting: 44 – 50 mm;
  • Levenscyclus: de larven overwinteren twee of drie winters. Uitsluipen: begin mei-half augustus, met piek in half juni/eind juli;
  • Biotoop: groter stilstaand en zwak stromend water. Het liefst met kale oevers;
  • Vliegtijd: begin mei tot eind september, talrijk van juni tot half augustus;
  • Gedrag: de vrouwtjes zetten de eitjes af door vliegend met achterlijf op wateroppervlak te tikken. Het mannetje vliegt vaak in de buurt om concurrenten te verjagen. De imago’s zijn ver van voortplantingsgebied te vinden. Vaak zittend op de kale grond. Geslachtsrijpe mannetjes houden vanaf de waterkant de wacht en vliegen laag over water. Andere mannetjes worden verjaagd en vrouwtjes worden gegrepen voor de paring. Op golfbaan Anderstein valt de soort op alle lussen waar te nemen;
  • Voorkomen: in heel Nederland. Zeer algemeen.