Bastaardkikker

Bastaardkikker - Pelophylax klepton esculentus

  • Orde: kikkers – Anura;
  • Familie: echte kikkers – Ranidae;
  • Afmeting: maximaal 12 cm;
  • Herkenning: de bastaardkikker is oorspronkelijk ontstaan uit een kruising tussen de poelkikker en de meerkikker. De kleur van de bastaardkikker is groen tot bruin met soms donkere vlekken, vaak met een lichtgroene streep midden op de rug en een marmertekening op de buik. De mannetjes hebben grijze kwaakblazen. Het blijft lastig om de kikkersoort nauwkeurig te determineren. Het belangrijkste kenmerk is de vorm van de graafknobbel aan de poten. Maar zelfs na vangst is het nauwelijks mogelijk de soort te bepalen;
  • Levenscyclus: eind maart ontwaakt de kikker uit de winterslaap. De paring vindt plaats vanaf half april tot begin juli. In deze periode zijn de kikkers ook in de schemering en ’s nachts actief. Vanaf begin mei zet het vrouwtje de eiklompen af. Vanaf half juni tot half augustus is het grootste aantal larven (kikkervisjes) te vinden. Vanaf half augustus tot begin oktober vindt de metamorfose plaats. Na half oktober verblijven de meeste kikkers in hun winterverblijfplaats, op de bodem van het water of op het land. Een kikker kan maximaal 10-12 jaar oud worden, maar de meeste halen die leeftijd niet vanwege predatie;
  • Gedrag: overdag houdt de kikker zich voornamelijk op aan de rand van het water tussen de beplanting. Ze zijn schuw en bij verstoring op land, springen de kikkers direct het water in en verbergen zich tussen de waterplanten. De volwassen kikkers eten vrijwel alle ongewervelde dieren, die niet te klein en niet te groot zijn. Allerlei insecten en vooral de larven daarvan, zoals vliegen, kevers, libellen. Ook eet de kikker kleine gewervelde dieren, zoals jonge muizen, jonge vogels en kleine amfibieën. Kannibalisme komt ook voor. Vijanden van de kikker zijn vogels, zoals de blauwe reiger en kraai, de ringslang en ook de snoek. Een bedreiging van een andere orde, is het Ranavirus, een amfibieziekte, die alle amfibieën kan treffen;
  • Biotoop: allerlei habitats. Waterrijk, bij voorkeur zonder beschaduwd met een begroeide oeverzone. Ondanks dat de bastaardkikker schuw is, kan bij al het water op golfbaan Anderstein vast wel eens een wegduikende kikker worden waargenomen;
  • Voorkomen: algemeen in Nederland.