Bruine kikker

Bruine kikker - Rana temporaria

  • Orde: kikkers – Anura;
  • Familie: echte kikkers – Ranidae;
  • Afmeting: maximaal 11 cm;
  • Herkenning: de bruine kikker is een gedrongen kikker met platte kop en stompe snuit. De kleur van de kikker is altijd bruin, met de karakteristieke donkerbruine driehoekige vlek achter het oog. De variatie in kleur en tekening kan groot zijn. De buik is wit tot geelwit en vertoont bij de mannetjes een lichtgrijze marmertekening. Bij vrouwtjes is die tekening geel of roze. De keel is vaak wit of grijs, met een lichtere middenstreep. Tijdens de voortplantingstijd verandert de kleur van de kikker. De flanken van vrouwtjes kleuren geel en rood. Mannetjes kleuren grijzig met blauwe vlekjes op de flanken;
  • Levenscyclus: half februari ontwaakt de kikker uit de winterslaap en trekt naar het voortplantingswater. De paring vindt plaats vanaf maart tot april. De kikkers zijn erg honkvast en verzamelen ieder jaar bij hetzelfde voortplantingswater. Het kwaken van de mannetjes trekt de vrouwelijke kikkers aan. De mannetjes hebben geen uitwendige, maar inwendige kwaakblazen, waardoor het kwaken lijkt op een zacht knorrend geluid. Tijdens de paring wordt het vrouwtje stevig omklemd door het mannetje. Pas als het vrouwtje de eitjes afzet, worden deze bevrucht en laat het mannetje haar korte tijd later los. De eiklompen worden, vaak met vele eiklompen van andere vrouwtjes, in ondiep water afgezet. Na 1-2 weken komen de eitjes uit en vanaf  juni kunnen de gemetamorfoseerde kikkertjes, soms massaal aan de oevers gevonden worden. Het duurt vervolgens nog 2-3 jaar voor de dieren geslachtsrijp zijn. Een bruine kikker kan ongeveer 6-8  jaar oud worden, maar de meest halen die leeftijd niet vanwege predatie;
  • Gedrag: buiten het voortplantingsseizoen leeft de bruine kikker op het land. De overwintering kan zowel op het land, als in het water plaatsvinden. De bruine kikker is nachtactief. ’s Nachts gaat de kikker op jacht naar voedsel. Op het menu staan voornamelijk ongewervelden, zoals insecten (kevers, sprinkhanen), wormen en slakken. Ook worden er af en toe gewervelde dieren gegeten, zoals muizen en kleine kikkers. Vijanden van de kikker zijn vogels (o.a. buizerd, bosuil), de ringslang en zoogdieren (o.a. das, vos). Onder water jagen roofvissen op de kikker;
  • Biotoop: waterrijk en een sterke binding met bos en struweel. Op golfbaan Anderstein kan op veel plaatsen een bruine kikker worden waargenomen. Overdag meestal verscholen onder houten stammetjes. Bij voorbeeld bij de tee-box van hole Heide-1;
  • Voorkomen: algemeen in Nederland.