Vallei A1, Par 4

Deze hole is niet lang te noemen. Op de meeste Vallei holes gaat het om precisie: waar speel je de bal, kun je de bal plaatsen, hoe dicht langs de hindernissen durf je te gaan?

Het eerste schot speel je vanaf alle afslagplaatsen op een veilige plek, rechts van de bunker. Het is verstandig om een club te kiezen waarmee je deze bunker niet haalt. Vanuit de bunker wordt het lastig om de green op een goede manier te bereiken. Vanaf de achterkant van de bunker is het nog 120 meter naar de green.

Natuurlijk wordt het pas interessant bij het tweede schot: ga je voor de vlag of niet?
Omdat de green goed verdedigd wordt, is het goed te bekijken wat de pinpositie aan mogelijkheden biedt. Met een vlag rechts achterop de green is deze hole een heel stuk lastiger dan wanneer de vlag vooraan op de green staat. Denk aan de keuze: ook al staat de vlag achterop, je kunt hier gerust voor de linkerkant van de green gaan.

De architect heeft ook gedacht aan deze optie: om de verdediging kracht bij te zetten is gekozen voor een plateau achterop de green met een behoorlijk hoogteverschil. Dat zou zeker de keuze voor een club meer opleveren wat best spannend is omdat je zeker niet achter de green wilt belanden! Daar vandaan is het erg lastig om op deze sterk geonduleerde green de bal bij de vlag te chippen. En dat dan alleen nog als je niet al in het water achter de green bent beland!

Ook rechts van de green is geen optie: de green aanspelen vanaf de voorgreen is handiger. Het zorgt ervoor dat bij de tweede slag het water en de bunker minder in het spel komen. De rechterkant van de green is erg lastig aan te spelen, er is weinig green om mee te werken. Putten schuin tegen de verhoging is een uitdaging: de break is meestal meer dan je denkt!