thumb image

Baan prima beoordeeld

8 september 2020

Ieder jaar wordt de baan van GC Anderstein objectief beoordeeld door Conor Nolan van STRI. Onlangs heeft opnieuw een beoordeling plaatsgevonden. De resultaten:

  • De greens vertoonden een goede rolkwaliteit en zijn consistent vanwege de goede zodedichtheid
  • De aprons waren over het algemeen voorzien van een goede grasbezetting
  • De afslagplaatsen vertoonden een goed groeibeeld
  • De balligging op de fairways was beter dan in de voorgaande jaren
  • Enkele delen van de rough kunnen behoorlijk afstraffen. Samen met de semi-rough draagt dit wel bij aan een mooi gedefinieerd beeld
  • Het meeste onkruid werd aangetroffen op de afslagplaatsen, op enkele greens en op de fairways werd dit als laag gescoord.

De baancommissie is blij met deze ontwikkeling van de baan en wil deze vasthouden en daar waar mogelijk verder verbeteren.