Roodbaardroofvlieg

Roodbaardroofvlieg - Eutolmus rufibarbis

  • Orde: vliegen en muggen – Diptera;
  • Familie: Roofvliegen – Asilidae;
  • Geslacht: Eutolmus;
  • Lengte: 18 – 21 mm;
  • Activiteit: eind mei – begin september;
  • Biotoop: opgeschoten kruidenvegetaties langs bosranden, extensief bewerkte akkers en weilanden;
  • Voorkomen: vrij algemeen;
  • Algemeen: er komen in Nederland ca. 50 soorten roofvliegen voor. De soort is een krachtige, harige, langgerekte vlieg. Geen echte schoonheid. Ze kunnen erg snel en behendig vliegen. Alle roofvliegen vangen hun prooi, net als libellen, in de vlucht en gebruiken vaak een vaste uitkijkplek, waar ze ook weer terugkomen om de prooi op te eten. Roofvliegen hebben een korte, stevige priksnuit, waarmee ze hun prooi doorboren en vervolgens leegzuigen. Er zijn heel veel soorten, die allemaal erg op elkaar lijken.