Onvoorstelbare bijvlieg

Onvoorstelbare bijvlieg - Eristalis similis

  • Orde: vliegen en muggen – Diptera;
  • Familie: Zweefvliegen – Syrphidae;
  • Geslacht: Eristalis;
  • Lengte: 13-16 mm;
  • Activiteit: april – juli;
  • Biotoop: uiteenlopende biotopen, vooral bloemrijke omgeving;
  • Planten: vooral bloeiende struiken, zoals sleedoorn. Ook allerlei kruidschtige;
  • Voorkomen: vrij zeldzaam, meestal uitsluitend ten zuiden van lijn Amsterdam – Enschede;
  • Algemeen: de soort heeft zijn naam te danken aan het feit, dat de soort in sommige jaren veel talrijker aanwezig is dan in de andere jaren. De soort was in Zuid-Europa altijd al een gewone verschijning, maar met de steeds hogere temperaturen in onze omgeving vloet de soort zich hier steeds beter thuis.