Honingbij

Honingbij - Bombus terrestris

• Orde: vliesvleugeligen – Hymenoptera;
• Familie: Apidae;
• Onderfamilie: Apinae;
• Geslacht: Apis;
• Lengte: koningin: 15-18 mm, werkster: 11-13 mm, mannetje: 13-16 mm;
• Activiteit: januari – december, hoofdvliegtijd mei-juli;
• Nest: in een donkere afgesloten ruimte, ook in een holle boom;
• Biotoop: overal;
• Planten: vele soorten bloemen van planten en bomen;
• Voorkomen: algemeen. De honingbij kan overal op Golfbaan Anderstein worden waargenomen;
• Algemeen: Een bijenvolk heeft een sterke hiërarchie, kunnen heel groot worden en bestaan uit de zelfde opbouw. Eén koningin, vele duizenden werksters en enkele honderden darren (mannetjes). Zowel de koningin, als de werksters worden uit bevruchte eitjes geboren. De darren worden uit onbevruchte eitjes geboren. De koningin wordt een koningin omdat ze als larf special voedersap krijgt en kan zelf ook weer bevruchte eitjes leggen. De koningin is ongeveer 8 dagen naar haar geboorte op de top van bevruchtbaarheid. De darren paren met de koningin en hebben daarna geen taak meer. De werkbijen gaan erop uit om het benodigde voedsel (nectar en stuifmeel) voor het bijenvolk te halen. Hierbij gaat de werkbij meestal niet verder dan 3 km vanaf het volk. Bij thuiskomst kan ze aan andere werksters laten weten waar ze iets heeft gevonden (bijendans). In de nazomer, wanneer de darren niet meer nodig zijn, jagen de werksters hen uit het nest. Desnoods worden ze doodgestoken (darrenslacht). De leeftijd van een werkster bedraagt gemiddeld 9 weken. In de zwermtijd leven ze korter en in de winter langer. De koningin kan wel 5 jaar oud worden. Wanneer de buitentemperatuur onder de 8 graden komt, kruipen de bijen dichter bij elkaar in de wintertros, waarbinnen de temperatuur op 20 graden wordt gehouden. Hun brandstof is de voorraad opgeslagen honing.