Gewone rode bladloper

Gewone rode bladloper - Xylota segnis

  • Orde: vliegen en muggen – Diptera;
  • Familie: Zweefvliegen – Syrphidae;
  • Geslacht: Xylota;
  • Lengte: 10 – 13 mm;
  • Activiteit: eind april – begin oktober;
  • Biotoop: droge en natte bossen, vooral langs de randen en op open plekken;
  • Planten: schermbloemen;
  • Voorkomen: zeer algemeen. Vooral in duinen en in oost Nederland;
  • Algemeen: de soort voedt zich ook met stuifmeel, dat op boombladeren terecht is gekomen. Snelle vlieger die meestal zenuwachtig over bladeren heen en weer loopt. Zweeft en baltst weinig. De larve leeft in dood hout, achter schors, in rottende plantendelen, in nat zaagsel of in sapstromen.