Groentje

Groentje - Callophrys rubi

  • Familie: blauwtjes – Lycaenidae;
  • Afmeting: spanwijdte 24 – 28 mm;
  • Levenscyclus: rups vanaf mei tot begin augustus. De soort overwintert als pop;
  • Vliegtijd: eind april – half juli in één generatie;
  • Gedrag: De vlinder rust altijd met gesloten vleugels en om zich op te warmen draaien ze zich met de onderzijde naar de zon. De mannetjes schuilen vaak in een half hoge struik. Doorgaans wordt hiervoor elk jaar dezelfde struik gebruikt;
  • Biotoop: struwelen of bosranden nabij vochtige tot droge heide, schrale bloemrijke graslanden. De vlinder is op golfbaan Anderstein in de heide van hole Heide – 8 waargenomen;
  • Waardplant: brem, bosbes, dopheide, struikheide, klaversoorten en sporkehout;
  • Voorkomen: een vrij schaarse standvlinder, die in west-Nederland nauwelijks voorkomt.