Werkgroep flora en fauna

Een golfbaan met een hoog natuurlijk c.q. landschappelijk karakter scoort hoog bij de golfers. Golfbaan Anderstein is een uitdagende 27-holesbaan binnen 100 ha natuur, met een schitterende situering binnen het landgoed Anderstein. Een landgoed met een unieke ligging op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de Gelderse Vallei.

Golf heeft de bijzondere eigenschap dat het sportbeleving verbindt met de beleving van de natuur en het landschap. Golfbaan Anderstein is  100%  natuur. Natuur, waar de vereniging Anderstein zich verantwoordelijk voor voelt en gemotiveerd is om de golfbaan op een verantwoorde en duurzame wijze te beheren.

De Baancommissie van Golfbaan Anderstein, die zich bezighoudt met de speltechnische conditie van de golfbaan, heeft tevens de ambitie om de biodiversiteit van de baan te verhogen. Deze ambitie vindt zijn weerslag in de internationale GEO-certificering van de golfbaan.

De werkgroep “Flora & Fauna” levert een bijdrage aan de ambitie van de Baancommissie. Hun inventarisaties van de planten- en diersoorten leveren informatie over de planten- en diersoorten, die op de golfbaan voorkomen. De unieke soorten, worden bij het onderhoud van de golfbaan ontzien. Met aanpassingen in het beheer, wordt gestreefd gebiedseigen soorten, die niet (meer) een leefomgeving hebben op de golfbaan, weer een plek te geven.

Colofon

Klik hier voor het overzicht van de flora en fauna.

Teksten: werkgroep “Flora & Fauna;

Fotografie: Kees van Rijsbergen (tenzij anders bij foto vermeld);

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de flora en fauna op Golfbaan Anderstein, stuur dan vanaf hier een email aan de werkgroep.