Heide C7, Par 4

Op Hole 7 is het van belang om de route te plannen aan de hand van uw eigen mogelijkheden. Er bestaat een goede kans dat u beter behoudend kunt spelen vanaf de afslagplaats om vervolgens voor het schot naar de green te kunnen gaan.

Witte afslagplaats: het is verstandig om de bal vanaf de tee 200-220 meter te spelen. Het kan zijn dat u daarvoor de houten beter in de tas kunt laten. U houdt ongeveer 220- 200 meter over naar de green; ga ervoor! Er wacht een ruime green zonder problemen ervoor.

Gele afslagplaats; wanneer u de bal 200 meter kunt spelen vanaf de tee, prima. De afstand tot de green is daarna nog eens 200 meter. Geen probleem als u dat vanaf het gras niet helemaal haalt; er is nog 85 meter voor de green ruimte om de bal te laten landen; vandaar kunt u een poging wagen om de up-and-down te maken voor een par.

Speelt u vanaf de gele afslagplaats en slaat u ongeveer 150 meter? Neem een club minder en houdt de bal op de fairway; uw tweede slag zal de bal nog niet over het water brengen; ga in drie slagen naar de green.

Blauwe of rode afslagplaats; het is niet nodig om 200 meter te kunnen slaan vanaf blauw. Sla liever 180 meter en leg daarmee de bal op 150 meter voor de green; het tweede schot geeft minder risico.

Met een eerste slag van 150 meter bereikt u met gemak een plek op de fairway vanwaar een tweede slag over het water gaat zonder risico. De green blijft dan buiten bereik in twee slagen. Speel het derde schot zo dicht mogelijk bij de vlag om met één put voor par te gaan

Wanneer u vanaf de rode afslagplaats speelt en een eerste slag van 100 meter speelt, is de green haalbaar in 4 slagen. Ben verstandig en neem niet teveel risico bij de slag over het water. Heeft u 4 solide slagen van 85 meter, dan speelt u de bal zo dicht mogelijk bij de vlag op de green en putt u voor een mooie bogey.

Oranje afslagplaats; probeer vanaf de afslagplaats de bal 120 meter te slaan. Dan ligt u prima voor het water. Neem niet teveel risico met de slag over het water. Speel liever de bal op de voorgreen en probeer de bal dichtbij de hole te chippen. Een par behoort dan tot de mogelijkheden!