Bestuur

Het bestuur van Golfclub Anderstein is als volgt samengesteld:

Voorzitter: de heer P.G. van Essen
Secretaris: mevrouw E.J.M. van Dedem-Fick
Penningmeester: de heer S. Wijkstra
Baancommissaris: de heer J.M. van Rees
Commissaris Verenigingszaken: mevrouw P.W.M. Zuur-Keijsers
Commissaris Verenigingszaken: mevrouw E. Stadermann

Berichten kunt u per mail sturen aan de secretaris: secretaris@anderstein.nl of per post: Woudenbergseweg 13A , 3953 ME Maarsbergen, t.a.v. de secretaris van het bestuur.