xxNatuur op Anderstein

Het landgoed is gesitueerd in het overgangsgebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Daardoor zijn er veel verschillende gradiënten en kunt u er behalve heerlijk golfen ook heel erg veel zien op natuurgebied. De drie lussen van 9 holes hebben alledrie een andere signatuur.

Vallei
Deze lus kenmerkt zich door een vrij hoge vochtigheid door de aanwezigheid van kwelwater. Daardoor zijn er veel vochtminnende planten en struiken zoals:

 • Bomen en struiken: geoorde wilg, katwilg, els, meidoorn, Gelderse roos en gagel (Vooral de gagel mag als een bijzondere struik gezien worden)
 • Planten: kattestaart, inlandse berenklauw, gele lis, lisdodde, orchidee, duizendguldenkruid
 • Vogels: kleine en grote lijster, kramsvogel, verschillende eendensoorten
 • Amfibieën groene en bruine kikker, kleine salamander
 • Insecten: vele libellensoorten, sprinkhanen, vlinders

Heuvelrug
Deze lus bevindt zich voor een deel in het schilderachtige landschappark dat rond de oude villa ligt. Ook is het hier veel droger, waardoor er een heel andere vegetatie groeit zoals:

 • Bomen en struiken: eik, beuk, douglas, Oostenrijkse den, grove den, berk, vlier en gagel
 • Planten: heideplekken, mossoorten, herfstleeuwentand, duizendblad en reigersbek
 • Vogels: ijsvogel, merel, mezensoorten,dodaars, kuifeend
 • Amphibien: bruine kikkers, meerkikkers, poelkikkers,salamander.
 • Insecten: vlinders, libellen, mestkever, meikever.

Heide
Deze lus is over het algemeen heel droog. Een paar holes lopen door het oude landschapspark, waardoor er een grote variëteit aan bomen en planten is, zoals:

 • Bomen en struiken: eik, berk, grove den, els en gagel langs de waterkant.
 • Planten: dopheide, heide, grote ratelaar, langs de waterkant moeraswolfsklauw en kleine zonnedauw
 • Vogels: merel, lijster, watersnip, mezen, vinken.
 • Amfibieën kikkersoorten, padden
 • Insecten libellensoorten, waaronder zeer zeldzame sprinkhanen, wilde bijen