thumb image

Vlinders op Anderstein

27 juli 2022

Bij de flora- en fauna-inventarisatieronden op golfbaan Anderstein worden ook de waarnemingen van vlindersoorten vastgelegd. De resultaten worden verwerkt in de website (klik hier)

De vlinder is één van de weinige insecten, die door veel mensen wordt gewaardeerd. Vlinders staan symbool voor de lente en de zomer, voor vrijheid en vrolijkheid. Vlinders zijn met hun opvallende kleuren en bijzondere patronen bovendien fotogeniek.

Momenteel is in de baan een groot aantal vlinders te vinden. Vooral veel bruine zandoogjes. Vlinders zijn koudbloedige dieren, die hun lichaamstemperatuur (28 graden) niet zelf kunnen reguleren en hun warmte dus van buitenaf moeten krijgen. Nu het zonnig weer is, is het voor de vlinder eenvoudiger om zich op te warmen en warm te blijven. Daarom zijn momenteel meer vlinders te zien dan normaal en zijn de vlinders mobieler. Voorwaarde hierbij is wel, dat er voldoende nectar in de buurt is.

Dit jaar zijn tot op heden 3 nieuwe vlindersoorten op de golfbaan waargenomen, t.w. het groentje, de distelvlinder en de koninginnepage (zie foto’s). In totaal zijn er nu 21 dagvlindersoorten op golfbaan Anderstein waargenomen, van de 53 soorten die in Nederland voorkomen.

De koninginnepage is een aardig voorbeeld van een dagvlindersoort, die de grens van zijn leefgebied naar het noorden heeft opgeschoven. Dit als effect van de klimaatopwarming. Deze vlinder is een ‘warmteminnende’ soort met aanvankelijk een zuidelijke verspreiding binnen Europa. De koninginnepage heeft inmiddels zijn leefgebied uitgebreid in Nederland en wordt dus nu ook waargenomen op onze golfbaan. De klimaatopwarming heeft overigens op bepaalde vlindersoorten in Nederland ook een negatief effect en zorgt ervoor dat deze soorten met uitsterven worden bedreigd.

Tekst en foto’s: Kees van Rijsbergen