thumb image

Schapen in de baan

7 oktober 2022

Er staan weer schapen in de baan op Anderstein.  Ze helpen mee in de strijd tegen het opschot.

De tijdelijke plaatselijke regel schapengebieden is opnieuw van kracht.

Hieronder een toelichting op deze regel.

In de baan kunt u een afgezet gebied met schapen aantreffen. Dit gebied is GUR. De GUR strekt zich uit tot één stoklengte buiten de afrastering. De afrastering en de daarbij geplaatste apparatuur (schrikdraadvoeding) zijn een vast obstakel.

Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 16-1), is de speler verplicht de belemmering volgens deze Regel te ontwijken.

Indien het bekend of praktisch zeker is dat de bal in de GUR ligt, maar de bal is of niet gevonden, of de speler besluit de bal niet op te pakken, dan mag de speler handelen volgens regel 16-1.

Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van deze plaatselijke regel: algemene straf.

NB1 Indien in een afgezet gebied geen schapen lopen, is dat gebied geen GUR. De afrastering en de apparatuur mogen in zo’n geval als vast obstakel zonder straf worden ontweken volgens Regel 16-1.

 NB2 Je mag een schapengebied niet zonder straf ontwijken wanneer je bal in een hindernis ligt. Dan moet je deze met straf ontwijken volgens Regel 17.

 NB3 Om onrust onder de schapen en mogelijke uitbraak te voorkomen, mag een schapengebied niet worden betreden.