Vorige pagina

Renovatiewerkzaamheden Vallei-lus

Op Anderstein wordt momenteel gewerkt aan de renovatie van de Vallei-lus. Zo worden er voorzieningen getroffen om de baan droger te maken en te houden. Ook in een toiletgebouw wordt voorzien.

Vanzelfsprekend wordt geprobeerd de overlast tijdens de werkzaamheden zoveel als mogelijk te beperken. Desondanks is enige hinder helaas niet te voorkomen.

Spelers op de Vallei-lus kunnen de komende tijd met wat overlast of tijdelijke aanpassingen te maken krijgen. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met kortdurende sluitingen van een hole, een verplaatste tee en zo nodig een tijdelijke green. Echter, met enige begrip en medewerking van beide kanten, blijft het spelplezier – ook tijdens de werkzaamheden – ongetwijfeld onverminderd groot.