Vorige pagina

Renovatie Vallei-lus verloopt voorspoedig

Dit jaar is een aanvang gemaakt met een flinke renovatie van de Valei-lus van Anderstein. Deze wordt uitgevoerd in een aantal fasen, om de overlast voor spelers zoveel als mogelijk te beperken.

De werkzaamheden verlopen voorspoedig, volgens planning. Er wordt inmiddels gewerkt aan de laatste fase.

Onderstaande beelden geven een impressie van de werkzaamheden in de diverse fasen.