Handicapregistratie

U kunt ook uw handicap laten registreren via Registratiegolf Anderstein*.

  • Het registreren van clubhandicap 54 (GVB) zonder het verwerken van qualifying kaarten kan voor € 42,50 per jaar, inclusief NGF-bijdrage.
  • Het registreren van uw EGA handicap en het bijhouden van uw handicap bedraagt € 67,50 per kalenderjaar, inclusief NGF-bijdrage.
  • U ontvangt hiervoor een NGF-pas met WA golfverzekering en een waardebon om eenmalig tegen het introductietarief te golfen op Golfclub Anderstein.
  • De eenmalige inschrijfkosten zijn € 5,00.
  • De aanmelding, registratie en het invoeren van qualifying kaarten gaat geheel online.

Word nu lid van Registratiegolf Anderstein.

Voor eventuele vragen kunt u mailen naar secretariaat@golfclubanderstein.nl

*Golfclub Anderstein is voor de registratie een samenwerking aangegaan met GolfClub Nederland (GCN), een door de NGF erkende golfvereniging die daarmee de bevoegdheid heeft om de handicap- en golfstatusregistratie te doen.