Vorige pagina

GC Anderstein – Committed to Green

Golfclub Anderstein is sinds 2014 GEO Certified. Dit certificaat onderstreept het streven naar duurzaamheid en een verantwoord omgaan met natuur en milieu. Het GEO (Golf Environment Organization) certificaat is internationaal erkend. GC Anderstein legde haar visie en beleid vast in het plan ‘Committed to Green’ en rapporteert jaarlijks over de behaalde en nog na te streven resultaten.

De consequente aandacht voor duurzaamheid werpt haar vruchten af. Inmiddels zijn vele initiatieven genomen die bijdragen aan een meer duurzaam en besparend beheer. Zo is het gebruik van pesticiden – met name van fungiciden – drastisch teruggebracht. Ook in de komende jaren wordt ingezet op aandachtsgebieden als een grotere biodiversiteit, verantwoorde en duurzame inzet van middelen, vermindering van het gebruik van energie, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.