Vorige pagina

Clubhandicap 54

Hieronder de stappen naar Clubhandicap 54 in de juiste volgorde, waarbij opgemerkt, dat stap 1 en 2 omgedraaid mogen worden. Stap 3 is echter pas aan de orde als stap 1 en 2 afgerond zijn!

De juiste volgorde van zaken:

  1. Een kandidaat krijgt op enig moment baanpermissie van de pro van Anderstein, die dit aanmeldt bij het secretariaat. Het secretariaat vraagt een baanpermissiepas aan bij de NGF; deze wordt binnen een paar dagen toegestuurd. Hiermee mag de kandidaat onder begeleiding van iemand met minimaal Clubhandicap 54 (voorheen “GVB”) de baan in om speelervaring op te doen.
  2. De kandidaat doet theorie examen bij de Regel & Etiquette commissie (REC).
  3. Nadat stap 1 en 2 succesvol zijn voltooid, mag de kandidaat een Q-kaart lopen (wederom met iemand met minimaal Clubhandicap 54) vanaf HC54 waarbij minimaal 36 stableford punten moeten worden behaald (of 18 punten op 9 holes). Het lopen van deze ene kaart moet vooraf aangemeld worden bij de REC commissie. Iemand van de REC loopt dan 3 á 4 holes mee om vast te stellen of het in de rede ligt dat de kandidaat die kaart later inlevert met minimaal 36 punten. Indien dat gevoel goed is en de afgetekende kaart later wordt ingeleverd met 36 of meer punten, meldt de REC dit aan bij het secretariaat. Laatstgenoemde meldt dit door aan de NGF en Clubhandicap 54 is verkregen; de pas volgt kort daarna.

Opmerkingen:

  • Nadat Clubhandicap 54 is verkregen, mag men op Anderstein spelen. Clubhandicap 54 biedt echter geen automatisch recht op andere banen. Iedere baan mag namelijk zijn eigen ‘’instap handicap’’ hanteren.
  • Men gaat in de nieuwe situatie Q-kaarten lopen vanaf HC54 om daarmee de HC naar beneden te brengen.
  • De EGA handicap wordt nog steeds op de gebruikelijke manier verkregen: 3 Q-kaarten inleveren binnen een periode van 12 maanden waarvan er minimaal 1 met 36 stableford punten moet zijn behaald, gerekend vanaf HC36.
  • “Het Golfpaspoort” accepteren we niet op Anderstein.
NGF-pas-Clubhandicap-54-thumb