Middelste wesp

Middelste wesp - Dolichovespula media

• Orde: vliesvleugeligen – Hymenoptera;
• Onderorde: bij-achtigen – Apocrita;
• Superfamilie: Wespachtigen – Vespoidea
• Familie: Plooivleugelwespen – Vespidae;
• Onderfamilie: Papierwespen – Vespinae;
• Geslacht: Dolichovespula;
• Lengte: koningin: 18-22 mm, werkster: 15-19 mm, mannetje: 15-19 mm;
• Activiteit: april – half september;
• Nest: vaak ondergronds, maar ook op donkere plaatsen bovengronds;
• Biotoop: tuinen, plantsoenen, boomgaarden, lichte bossen. Waterrijke plaatsen;
• Planten: duizendknoopfamilie;
• Voorkomen: minder algemeen. De middelste wesp kan overal op Golfbaan Anderstein worden waargenomen, maar vooral tijdens de bloei van de pruimenboom, in het bloementuintje;
• Algemeen: de onderfamilie papierwespen heeft in Nederland 3 geslachten: langkopwesp (Dolichovespula), kortkopwesp (Vespula) en de hoornaar (Vespa). Onder de kortkopwespen vallen de twee “lastpakken”, de algemeen voorkomende Gewone wesp en de Duitse wesp. De middelste wesp is alleen bij het nest agressief. De naam papierwespen komt vnwege de nestbouw. De raten worden van fijngekauwd hout, cellulose, gemaakt. Een bolvormig, bros nest, dat vaak ondergronds maar ook op donkere plekken bovengronds (spouwmuren) gebouwd wordt.