Reiger

  • Orde: reigerachtigen;
  • Familie: reigers;
  • Lengte: 80 – 102 cm;
  • Spanwijdte 110 – 145 cm;
  • Biotoop: watervogel, zowel zoet als zout: ondiepe zee, meren, lagunes, moerassen. Bouwt nest in bomen of op rotsen;
  • Voedsel: uitsluitend vis;
  • Periode: gehele jaar;
  • Aantal broedparen: 20.000 – 21.000 – constant

In het verleden werden de blauwe reigers vervolgd. Dit, in combinatie met de waterverontreiniging en het strenge winterweer, leidde ertoe dat er op het dieptepunt in 1963 slechts 3500 broedparen voorkwamen. Door verbeterde waterkwaliteit en bescherming is het aantal broedparen inmiddels hersteld en vanaf 1990 constant.

In een strenge winter trekken veel reigers weg naar het zuiden of naar Engeland. Er zijn zelfs vogels uit onze streken in Centraal-Afrika aangetroffen.  De vogels uit Scandinavië en Duitsland komen hier heen. Een aanzienlijk deel blijft in Nederland.