Zwartsprietdikkopje

Zwartsprietdikkopje  – Thymelicus lineola

  • Familie: dikkopjes – Hesperiidae
  • Afmeting: 22 – 26 mm;
  • Levenscyclus: rups vanaf half april tot half juli. De soort overwintert als ei;
  • Vliegtijd: eind juni-eind augustus in een generatie;
  • Gedrag: Mannetjes worden vaker drinkend bij modderpoelen of waterkanten waargenomen. Vrouwtjes zonnen meer dan mannetjes. De mannetjes houden laag boven de vegetatie patrouillevluchten;
  • Biotoop: vaak langs bosranden. Grasland met overjarige grassen en nectarrijke kruiden. De vlinder kan op golfbaan Anderstein op vooral de Vallei-lus worden waargenomen. Bij voorbeeld bij de tee-box van hole Vallei-3;
  • Waardplant: diverse grassoorten, waaronder kropaar;
  • Voorkomen: een algemene standvlinder, die vrijwel over het hele land voorkomt. Wat minder in het rivierengebied.