Krasser


Krasser – Pseudochorthippus parallelus

  • Orde: rechtvleugeligen – Orthoptera;
  • Onderorde: kortsprietigen – Caelifera;
  • Familie: veldsprinkhanen – Acrididae;
  • Onderfamilie: Gomphocerinae;
  • Lengte: mannetje: 13-16 mm – vrouwtje: 18-22 mm;
  • Activiteit: juli – september;
  • Biotoop: weinig bijzondere grazige vegetaties van graslanden en ruderale terreinen. Vooral op zandgronden. De sprinkhaan kan op Golfbaan Anderstein op diverse plaatsen worden waargenomen;
  • Voorkomen: algemeen in Nederland;
  • Algemeen: de zang bestaat uit een krassend geluid. De krasser is vooral actief tussen negen ’s morgens en ’s avonds zeven uur.