Vorige pagina

Lidmaatschap en aanmeldingsprocedure

Bent u geïnteresseerd in een lidmaatschap van onze gezellige vereniging en onbeperkt wilt spelen op onze prachtige baan, leest u dan onderstaande informatie zorgvuldig door.

Het ledenaantal op Golfclub Anderstein heeft maximum bereikt, waardoor het op dit moment niet mogelijk is om direct lid te worden.  Vanaf 1 september 2017 is het mogelijk om u aan te melden voor het lidmaatschap per 1 januari 2018. Het aanmeldingsformulier is vanaf die datum te downloaden van onze website of op te halen bij de receptie.

Afhankelijk van het aantal opzeggingen kunnen wij vaststellen hoeveel plaatsen er beschikbaar komen voor nieuwe leden. De kans bestaat dat er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen. Dan moeten wij een keuze maken uit de aanmeldingen. De commissie nieuwe leden beoordeelt alle aanmeldingen op basis van de volgende criteria:

  • Gezinsrelaties en oud leden van Anderstein;
  • Evenwichtige leeftijdsopbouw;
  • Evenwichtige speelsterkte-opbouw;
  • Vertrek van een andere club in verband met verhuizing;
  • Motivatie voor het lidmaatschap.
Procedure
De commissie Nieuwe Leden van de vereniging behandelt alle aanvragen tot lidmaatschap aan de hand van de schriftelijke informatie (aanmeldingsformulieren en eventuele aanvullende correspondentie, zoals aanbevelingsbrieven). Na deze periode worden de kandidaat-leden uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek, wat deel uit maakt van de selectie. Vervolgens wordt de lijst met namen van kandidaat-leden gedurende 14 dagen voorgehangen. Het aspirant-lidmaatschap van deze kandidaat-leden is definitief, tenzij er bezwaren van leden tegen het lidmaatschap worden ingediend.De overige aanmeldingen ontvangen schriftelijk bericht dat er helaas nog geen gelegenheid is om lid te worden.

Certificaat
Aan een lidmaatschap van GC Anderstein is een certificaat verbonden. Deze certificaten zijn niet vrij overdraagbaar, maar alleen via de bemiddeling door de vereniging verkrijgbaar. Nieuwe leden kunnen een certificaat aanschaffen  à  € 2.600,- of een certificaat huren à € 200,– per kalenderjaar. Bij het aangaan van een lidmaatschap met de huur van een certificaat is het nieuwe lid eenmalig entreegeld verschuldigd van     € 500,-. Het entreegeld wordt bij aanvang van het kalenderjaar in rekening gebracht.

Aanmelding
Vanaf 1 september 2017 kunt u hier een aanmeldingsformulier downloaden.

Er zijn diverse opties om lid te worden: een Clublidmaatschap, clublidmaatschap voor jongeren van 22 tot 28 jaar,  lid van de Anderstein Business Sociëteit, Bedrijfslid van Anderstein of een jeugdlidmaatschap.

1. Clublidmaatschap
Jaarcontributie (v.a. 28 jaar)
De jaarcontributie voor het clublidmaatschap wordt per kalenderjaar in rekening gebracht. De jaarcontributie is voor 2017 vastgesteld op € 1.160,-.

2. Clublidmaatschap voor jongeren van 22 tot 28 jaar
Voor jongeren in de leeftijd van 22 tot 28 jaar is ook een certificaat aan het lidmaatschap verbonden.  Bij de aanschaf van een certificaat bedraagt de jaarcontributie €670,- . Bij huur van een certificaat is de jaarcontributie  €870,-  Jongeren betalen bij aanvang van het lidmaatschap geen entreegeld.

3. Anderstein Business Sociëteit
De Anderstein Business Sociëteit (ABS) is voor leden die hun lidmaatschap willen combineren met de mogelijkheid voor zakelijk netwerken. In de ABS worden tal van activiteiten georganiseerd speciaal voor ABS leden. 
Het ABS is een zakelijk lidmaatschap. De voorwaarden zijn dezelfde als voor het clublidmaatschap, met dit verschil dat de contributie €1.986 euro is. Klik hier voor meer informatie

4. Bedrijfslidmaatschap
Het is ook mogelijk om bedrijfslid te worden van onze vereniging. Klik hier voor meer inhoudelijke informatie en de activiteiten. Bedrijfsleden worden automatisch lid van de Anderstein Business Sociëteit. Mocht u interesse hebben, stuur dan een mail naar bedrijfsleden@anderstein.nl.

5. Jeugdidmaatschap
Voor jongeren tot en met 21 jaar is er het jeugdlidmaatschap. Voor het jeugdlidmaatschap zijn nog wel plaatsen beschikbaar en jeugdleden kunnen zich het hele jaar door aanmelden. Voor dit lidmaatschap is de aankoop van een certificaat niet verplicht, maar wel mogelijk. Klik voor meer informatie over een jeugdlidmaatschap van Anderstein.Nadere informatie
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Simone Janssen (ledenadministratie en secretariaat) door een mail te sturen naar secretariaat@golfclubanderstein.nl of te bellen naar 0343-431 330 keuze 2.