Vorige pagina

Lidmaatschap en aanmeldingsprocedure

Bent u geïnteresseerd in een lidmaatschap van onze gezellige vereniging en onbeperkt wilt spelen op onze prachtige baan, leest u dan onderstaande informatie zorgvuldig door.

Vanaf 1 september tot 1 oktober 2019 kunt u zich aanmelden voor het lidmaatschap per 1 januari 2020.  Aanmelden voor het jeugdlidmaatschap of een bedrijfslidmaatschap kan het hele jaar.

Procedure

Afhankelijk van het aantal opzeggingen kunnen wij vaststellen hoeveel plaatsen er beschikbaar komen voor nieuwe leden. De kans bestaat dat er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen. Dan moeten wij een keuze maken uit de aanmeldingen. De commissie Nieuwe Leden beoordeelt alle aanmeldingen op basis van de volgende criteria:

  • Gezinsrelaties en oud leden van Anderstein;
  • Evenwichtige leeftijdsopbouw;
  • Evenwichtige speelsterkte-opbouw;
  • Vertrek van een andere club in verband met verhuizing;
  • Motivatie voor het lidmaatschap.

De commissie Nieuwe Leden van de vereniging behandelt alle aanvragen tot lidmaatschap aan de hand van de schriftelijke informatie (aanmeldingsformulieren en eventuele aanvullende correspondentie, zoals aanbevelingsbrieven). Na deze periode worden de kandidaat-leden uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek, wat deel uit maakt van de selectie. Vervolgens wordt de lijst met namen van kandidaat-leden gedurende 14 dagen voorgehangen. Het aspirant-lidmaatschap van deze kandidaat-leden is definitief, tenzij er bezwaren van leden tegen het lidmaatschap worden ingediend. De overige aanmeldingen ontvangen schriftelijk bericht dat er helaas nog geen gelegenheid is om lid te worden.

Certificaat
Aan een lidmaatschap van GC Anderstein is een certificaat verbonden. Deze certificaten zijn niet vrij overdraagbaar, maar alleen via de bemiddeling door de vereniging verkrijgbaar. Nieuwe leden kunnen een certificaat aanschaffen  à  € 2.600,- of een certificaat huren à € 200,– per kalenderjaar. Bij het aangaan van een lidmaatschap met de huur van een certificaat is het nieuwe lid eenmalig entreegeld verschuldigd van € 500,-.  Het entreegeld wordt bij aanvang van het kalenderjaar in rekening gebracht.

Er zijn diverse opties om lid te worden: een clublidmaatschap, clublidmaatschap voor jongeren van 22 tot 28 jaar, lid van de Anderstein Business Sociëteit, Bedrijfslid van Anderstein of een jeugdlidmaatschap.

Clublidmaatschap
Jaarcontributie (v.a. 28 jaar)
De jaarcontributie voor het clublidmaatschap wordt per kalenderjaar in rekening gebracht. De jaarcontributie is voor 2019 vastgesteld op € 1.230,-.

Clublidmaatschap voor jongeren van 22 tot 28 jaar
Voor jongeren in de leeftijd van 22 tot 28 jaar is ook een certificaat aan het lidmaatschap verbonden. Bij de aanschaf van een certificaat bedraagt de jaarcontributie 2019 € 725,-. Bij huur van een certificaat is de jaarcontributie 2019 € 925,-. Jongeren betalen bij aanvang van het lidmaatschap geen entreegeld.

Anderstein Business Sociëteit
De Anderstein Business Sociëteit (ABS) is voor leden die hun lidmaatschap willen combineren met de mogelijkheid voor zakelijk netwerken. In de ABS worden tal van activiteiten georganiseerd speciaal voor ABS leden. Het ABS is een zakelijk lidmaatschap.

De Anderstein Business Sociëteit (ABS) biedt:

  • Een omgeving voor leden die het belang voelen van een zakelijk netwerk
  • Aansluiting bij de bedrijfsleden (interessant voor beiden)
  • Aantrekkelijk programma met golf + netwerken + inspiratie door topsprekers
  • Ruimte voor ontmoeten en bespreken
  • Fiscale voordelen van het lidmaatschap (factuur naar zaak)

De voorwaarden zijn dezelfde als voor het clublidmaatschap, met dit verschil dat de contributie over 2019 € 2.030,- bedraagt.

Bedrijfslidmaatschap
Het is ook mogelijk om bedrijfslid te worden van onze vereniging.

Anders op Anderstein
Als u in een andere omgeving dan aan de vergadertafel zakelijke contacten wilt leggen, onderhouden en uitbouwen, dan vormen de afwisselende en uitdagende 27-holes golfbaan,de faciliteiten in het clubhuis en een goed restaurant de ideale omgeving. Anderstein, centraal gelegen in het land, als verlengstuk van uw bedrijf. Anders is niet altijd beter, maar in dit geval wel!

Bedrijfslid op Anderstein
Denkt u erover om bedrijfslid te worden op Anderstein? Wij bespreken graag uw golfwensen t.a.v. lidmaatschap op naam, speelrechten voor meerdere personen in uw bedrijf via de company card, greenfee vouchers, een golfdag voor uw relaties, advertentiemogelijkheden, zichtbaarheid van uw bedrijf in de baan etc. Neem hiertoe contact op met de commissie via bedrijfsleden@anderstein.nl.

Bedrijfsleden zijn automatisch lid van de Anderstein Business Sociëteit waar bedrijfsleden en zakelijk actieve privé leden elkaar ontmoeten.

Jeugdidmaatschap
Voor jongeren tot en met 21 jaar is er het jeugdlidmaatschap. Voor het jeugdlidmaatschap zijn nog wel plaatsen beschikbaar en jeugdleden kunnen zich het hele jaar door aanmelden. Voor dit lidmaatschap is de aankoop van een certificaat niet verplicht, maar wel mogelijk. Klik voor meer informatie over een jeugdlidmaatschap van Anderstein.

Nadere informatie
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Simone Janssen (ledenadministratie en secretariaat) door een mail te sturen naar secretariaat@golfclubanderstein.nl of te bellen naar 0343-431 330 keuze 2.