Vorige pagina

Permanente plaatselijke regels

Permanente plaatselijke regels

 • Buiten de baan wordt aangegeven met witte palen.

 

 • Grond in bewerking (GUR) wordt aangegeven door blauwe palen, stokjes of strikjes of door borden met de tekst GUR. Indien er sprake is van belemmering, is de speler verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 25-1b.

 

 • Indien een bal een hooggespannen elektrische leiding, kabel of de bijbehorende mast raakt, moet de speler de slag laten vervallen en zonder straf opnieuw slaan conform Regel 20-5. Indien de bal niet onmiddellijk is terug te krijgen, mag hij door een andere worden vervangen.

 

 • Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of één van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst conform de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.
  Noot: indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals de zwaartekracht, dan moet de bal worden gespeeld zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen moet worden teruggeplaatst.

 

 • De takkenwallen achter de green van hole A 7, rechts van de fairway van hole A9 en tussen de green van hole B2 en de rode afslag van hole B8 zijn vaste obstakels en mogen zonder straf worden ontweken conform Regel 24-2.

 

 • Straf voor overtreding van bovenstaande plaatselijke regels:
  Matchplay: verlies van de hole
  Strokeplay: 2 strafslagen

 

 • Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.
  Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag worden gebruikt indien deze informatie vóór de ronde is verkregen.

 

 • Straf voor overtreding van bovenstaande plaatselijke regel:
  Bij de eerste overtreding: Matchplay: verlies van de hole
  Strokeplay: twee strafslagen
  Bij volgende overtreding: Diskwalificatie